Miks on konkurentide analüüs kõige olulisem ärilise edukuse faktor

Miks on konkurentide analuus koige olulisem arilise edukuse faktor 6